slovensko » italijanski

Prevodi za „fungicid“ v slovarju slovensko » italijanski (Skoči na italijansko » slovenski)

fungicíd <-a, -a, -i> SAM. m. spol

fungicid
fungicida m. spol

Enojezični primeri (nepregledani od uredništva PONS)

slovenščina
Uncinula lahko postane na organske fungicide odporna, zato je pomembno, da med sezono uporabljamo različne fungicide.
sl.wikipedia.org
Kasnejše raziskave so se osredotočile na možnost zastrupitve z živim srebrom zaradi uporabe panogena ali drugih fungicidov, ki se uporabljajo na žitih in semenih.
sl.wikipedia.org
Močljivo žveplo je fungicid - sredstvo za zatiranje rastlinskih bolezni formulirano v obliki močljivega praška.
sl.wikipedia.org
Bakrove spojine se uporabljajo kot bakteriocidi, fungicidi in sredstva za zaščito lesa.
sl.wikipedia.org
Poleg tega nanašajo fungicide proti plesnim, ki se razvijejo na izločkih.
sl.wikipedia.org
Odpornosti na žveplo ne razvije, vendar pa ta fungicid ni tako učinkovit kot organski.
sl.wikipedia.org
Ti škodljivci so lahko žuželke (insekticidi), škodljive rastline in plevel (herbicidi), zajedalske glive - npr. rje, plesni in sneti (fungicidi).
sl.wikipedia.org
Fungicid tebukonazola je lahko koristen pri nadzorovanju okužbe semena.
sl.wikipedia.org
Ireverzibilni (oziroma kvazireverzibilni) zaviralci acetilholinesteraze iz skupine karbamatov se uporabljajo kot insekticidi, fungicidi in herbicidi.
sl.wikipedia.org
Proti gljivičnim boleznim vinske trte se borimo s škropljenjem s fungicidi.
sl.wikipedia.org

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Srpski | Türkçe | 中文